دنياي معدن -نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وعده وزير صمت مبني بر كاهش قيمت فولاد به كمتر از ۱۰ هزار تومان،عنوان كرد: بهاي سيمان به صورت فله و در پاكت در هر تن بايد كمتر از ۲۹۰ هزار تومان باشد.

به گزارش دنياي معدن، علي نيكزاد، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي درباره آخرين وضعيت قيمت فولاد و سيمان گفت: با وجود اينكه توليد فولاد و سيمان در كشور بيش از مصرف داخلي است و اين دو محصول در صنعت ساختمان سازي، پل سازي، راهسازي و صنايع، مولفه مهمي به شمار مي آيد و صادرات آن ها در سال جاري نسبت به سال گذشته رشدي نداشته، اما قيمت فولاد از نرخ جهاني بيشتر است.

نماينده اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس يازدهم افزود: ۳۰ ميليون تن فولاد در كشور توليد مي شود، در حالي كه مصرف داخلي حدود ۱۵ تا ۱۶ ميليون تن است، از سوي ديگر توليد سيمان در داخل حدود ۶۱ ميليون تن بوده كه مصرف كشور حدود ۵۰ ميليون تن است.

وي با بيان اينكه با وجود استفاده از انرژي يارانه اي، تسهيلات و زمين ارزان، قيمت فولاد نبايد از نرخ جهاني بيشتر باشد، اضافه كرد: جلسات متعددي با دو سرپرست قبلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و آقاي رزم حسيني وزير فعلي صمت برگزار شد كه فولاد از كيلويي ۱۷ هزار تومان به كمتر از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد.

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وعده وزير صمت مبني بر كاهش قيمت فولاد به كمتر از ۱۰ هزار تومان، از نظراتي كه دستورالعمل جديد براي ساماندهي بازار فولاد را تحكمي مي دانند، انتقاد كرد و افزود: نمي توان از بورس سوءاستفاده كرد و تنها بخش كمي از فولاد را به بورس عرضه كرد تا قيمت آن كشف شود و مابقي را در بازار آزاد و بدون توجه به قيمت تمام شده به فروش رساند.

نيكزاد دستورالعمل جديد براي ساماندهي بازار فولاد را مترقي ارزيابي كرد و ادامه داد: براساس اين دستورالعمل، محصول نهايي بايد در بورس ارائه شود.

نايب رييس قوه مقننه كشور با بيان اينكه تخريب وزارت صمت براي تدوين دستورالعمل جديد به منظور ساماندهي بازار فولاد، درست نيست، گفت: قيمت فولاد بايد كمتر از۱۰ هزار تومان و همچنين بهاي سيمان به صورت فله و در پاكت در هر تن نيز بايد كمتر از ۲۹۰ هزار تومان باشد.

وي با بيان اينكه ما صحبت هاي توليدكنندگان را نيز مي شنويم، ادامه داد: هر تن فولاد حداكثر ۵۰ دلار ارزبري دارد كه با هر نرخ ارزي محاسبه شود، بيش از ۱۵۰۰ تومان در هر كيلو فولاد تاثيرگذاري ندارد.

نيكزاد اهتمام وزارت صمت و همكاري با مجلس در راستاي ساماندهي بازار فولاد را اقدامي ارزشمند توصيف كرد و ادامه داد: آقاي رزم حسيني بايد در جايگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه خود براي ساماندهي بازار فولاد و سيمان را ادامه دهد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاكره با بخش خصوصي و توليدكنندگان فولاد و شمش، يادآور شد: اين افراد نيز مطرح مي كنند فولاد بايد زير ۱۰ هزار تومان به بازار ارائه شود.