نوشته هایی با برچسب پیکاسو

استعداد

استعداد

جایی خواندم که پابلو پیکاسو یک نقاشی را در عرض ۳ دقیقه کشید و قیمت هنگفتی بر روی آن گذاشت. خریدار با این قیمت گذاری مخالفت کرد و آن را برای ۳ دقیقه کار منصفانه ندانست. پیکاسو به او و پاسخ داد این کار در واقع در ۳۰ سال و

نمایش بیشتر
قالب وردپرس