نوشته هایی با برچسب خنده

هفت قانون منطقی

هفت قانون منطقی

💎هفت قانون منطقی: ۱. با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند. ۲. آنچه دیگران در مورد شما فکر میکنند به شما ارتباطی‌ ندارد. ۳. گذشت زمان تقریبا داروی هر دردی است؛ به زمان کمی‌ فرصت دهید. ۴. کسی‌ دلیل و مسئول خوشبختی‌ شما نیست؛ خودتان مسئولید.

نمایش بیشتر
قالب وردپرس