نوشته هایی با برچسب آینده

آینده نگری

آینده نگری

💎فرض می کنیم ،بچه ای لیوانش را بیندازد و بشکند در خانواده های آشفته این حادثه ممکن است منجر به سخنرانی ,خوردن سیلی و شاید تبعید کردن بچه با چشمان اشکی به اطاقش شود ولی در خانواده بالنده ، به احتمال زیاد یک نفر خواهد گفت : پسرم لیوانت شکست

نمایش بیشتر
قالب وردپرس