رکورد تامین ماهانه کنسانتره سنگ آهن در فولاد خراسان شکسته شد

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان گفت: فولاد خراسان با تامین ٢١٨ هزار و ۵٩٣ تُن کنسانتره سنگ آهن در آذر ماه امسال، میزان تامین کنسانتره ماهانه خود را نسبت به رکورد قبلی ٢٠ هزار و ١۶٨ تُن ارتقا داد.

به گزارش روزگار معدن به نقل از ایلنا، کسری غفوری با اشاره به اینکه رکورد قبلی تامین این ماده اولیه حیاتی، دی ماه سال گذشته اتفاق افتاده، افزود: رکورد پیشین تامین ماهانه کنسانتره سنگ آهن این شرکت ١٩٨ هزار و ۴٢۵ تُن بوده است.

غفوری در خصوص ثبت این رکورد اظهارکرد: تامین کنسانتره مورد نیاز واحدهای گندله‌سازی یکی از چالش‌های صنعت فولاد در کشور است و تامین این ماده اولیه اساسی برای مجتمع فولاد خراسان نیز اهمیت استراتژیک دارد، که علی رغم همه چالش‌ها و مشکلات تامین در این خصوص، فولاد خراسان در امسال در این زمینه عملکرد موفقی را از خود به جا گذاشته است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش و تدبیر بیش از پیش همه همکاران در بخش‌های تامین، تولید، کیفیت، توسعه، فروش، سیستم‌های منابع انسانی و امور مالی جای قدردانی دارد و امیدوارم بتوانیم با هم افزایی از طریق کار گروهی، تعهد، تعلق سازمانی و استفاده حداکثری از توان فکری و عملیاتی سرمایه‌های انسانی شرکت، چالش‌های پیش روی تولید را مرتفع کنیم.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان اظهار کرد: بهینه‌سازی مصارف مواد اولیه و مصرفی استراتژیک را در کنار تسریع در احداث و راه‌اندازی کارخانه کنسانتره فولاد خراسان در سنگان باعث پایداری چرخه تامین مواد اولیه می‌باشد و این دو را گامی اساسی برای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از تحریم می‌دانیم که از اولویت‌های توسعه‌ای و اهداف استراتژیک شرکت است.