فلنج استیل

فروشگاه دنیا فلز در زمینه فلنج و اتصالات صنایع شیری استیل دریک دهه گذشته توانسته بسیاری ازنیازهای شرکتها ، پروژهها وصنایع مختلف را بر طرف سازد ، وهمچنین این شرکت می تواندمحصولات خود را بصورت اعتباری(چک)به شرکتها و پرورژههای معتبرارایه نماید.

کلمات کلیدی
دنده ای،جوشی،دکوراتیو،اتصالات جوشی،سردنده ۳۰۴،سردنده ۳۱۶،