انواع ورق‌های آلیاژی A283 و دلیدور، هاردوکس، دورستات ، راإکس